Näin Gudrun kertoo itsestään

Olen rento ja helposti lähestyttävä psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja, joka on aktiivinen, avoin ja osallistuva. Työotteeni on vahvasti integratiivinen, eri näkökulmia yhdistelevä ja tutkimustietoa hyödyntävä. Olen loputtomasti utelias ja kiinnostunut toisista ihmisistä, heidän käyttäytymisestään ja sisäisistä maailmoistaan. Pyrin aina tartuttamaan tätä uteliaisuutta myös potilaisiin, työnohjattaviin sekä oppilaisiin ja ammattilaisiin, jotka käyvät koulutuksissani.

Referenssit

Gudrun on toiminut mm.:

 • kouluttaja, integratiivinen psykoterapeuttikoulutus, Jyväskylän yliopisto, 2016–2020, 2017–2021, 2019–2023,

 • kouluttaja (2021), kognitiivis-analyytinen psykoterapeuttikoulutus, Helsingin yliopisto (päivän seminaari), 2019–2023,

 • kouluttaja ja työnohjaaja, integratiivisen psykoterapeuttikoulutuksen ohjelma, Oulun yliopisto, 2018–2022

 • kouluttaja ja työnohjaaja, integratiivisen psykoterapeuttikoulutuksen ohjelma, 2019–2022

 • vastuukouluttaja, integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen ohjelma, Jyväskylän yliopisto, 2022–2026

 • työnohjaaja, Vaasan keskussairaala, syömishäiriötiimi, 2018–2020

 • työnohjaaja, KYS, syömishäiriötiimi, 2017–2021

 • työnohjaaja, Lahden psykiatrinen poliklinikka, syömishäiriötyöryhmä, 2020 alkaen

 • työnohjaaja, Helsingin kaupunki, Laakson psykiatrinen poliklinikka, mielialahäiriötyöryhmä, 2021 alkaen

 • työnohjaaja, Mehiläinen/Kamppi, ryhmätyönohjaus 2019 alkaen

 • lisäksi useita yksilö- ja ryhmätyönohjauksia.

Pyydä lisätietoja

Julkaisut

 • Kristmannsdottir, G. (2014). Kehon ja liikkeen merkitys keskusteluterapiassa. Teoksessa Mikä Psykoterapiassa auttaa, Eronen, S. & Lahti-Nuuttila, P. (toim.), 322–345. Edita.

 • Laitinen, P. & Kristmannsdottir, G. (2017). Syömishäiriöt ja mentalisaatio. Teoksessa Mentalisaatio, teoriasta käytäntöön, Laitinen, I & Ollikainen, S. (toim.), 151–180. Therapeia-säätiö.

 • Kristmannsdottir, G., Keski-Rahkonen, A. & Kuusinen, K-L. (2019). Changes in the sense of agency: implications for the psychotherapy of bulimia nervosa. Journal of Clinical Psychology, 1–14.

 • Kristmannsdottir, G. (2021). Syömishäiriöiden terapeuttisen hoidon haasteet. Psykoterapia, 40 (2), 93–106.

Kysy lisää!

Gudrunin koulutuksiin osallistuvat kertovat

 

Todella kokonaisvaltainen koulutus. Aikataulujen jämptiys antoi lisätukea, ymmärrystä sh-asiakkaan kehollisuuden haasteista tai ainakin jotenkin enemmän auttoi tavoittamaan asiaa mentalisaatiokäsitteen näkökulmasta. Mieleen jäi yhteistyön hyödyntäminen ”uteliaisuudella”, lisätilan antaminen asiakkaan tunnekokemuksille ja fokuksen pitäminen lempeästi.

 

Kouluttajan esiintymistapa oli selkeä ja miellyttävä. Päivän rakenne ja tauotus olivat hyviä, ja pidin myös paljon videoista ja siitä, miten kouluttaja mallinsi niissä mentalisoivaa työskentelytapaa. Sisältö vastasi odotuksiani ja materiaalit olivat hyviä. Koulutuksesta sain paljon ajatuksia ja eväitä työhöni myös muiden kuin syömishäiriöisten kanssa, mistä olen iloinen.

 

Koulutuspäivä oli erinomainen kaikin puolin. Koulutuksessa oli parasta saada vahvistusta omaan työskentelyyn ja uusia näkökulmia syömishäiriöpotilaiden kanssa työskentelyyn. Sisällön lisäksi videot toivat vaihtelevuutta luentoon mukavasti.

 

Asiantuntijan selkeä esitystapa, rauhallinen tyyli kertoa ja erityisesti videomateriaali auttoi selventämään vaikeitakin käsitteitä käytännön läheisesti.

 

Koulutus antoi paljon ajatuksia ja oivalluksia monista kokemistani ilmiöistä käytännön työssä, joille ei ole aiemmin ollut samalla tavalla sanoja. Antoi ideoita joista aion ammentaa työssä. Kiitos paljon hyvälle kouluttajalle!

 

Koulutusmateriaali ja koulutuspäivä oli hyvin koottu ja riittävän käytännönläheinen. Sain tietoa, motivaatiota ja voimia omaan työhön. Kiitos Gudrun!

 

Koulutus oli antoisa ja elävyyttä ja konkretiaa toivat erityisesti runsaat videoklipit koulutuspäivän aikana. Asiaa oli sopivasti, jonka omaksuminen on näin helpompaa.

 

Koulutusilmapiiri oli rento. Uusia koulutuksia odotellessa. Kiitos antoisasta päivästä! Jäi paljon pohdittavaa.

 

Esityksen sisältö oli hyvä ja aihe oli mielenkiintoinen. Esitystapa oli rauhallinen ja selkeä ja mielenkiinto pysyi yllä koko koulutuksen ajan.

 

Koulutuksessa oli parasta selkeä fokus, keskittyminen olennaiseen, käytännönläheisyys, työskentelyn mallintaminen.

 

Kouluttajalla oli rauhallinen ja lämmin esiintyminen.