Psykoterapia Akatemia tarjoaa työnohjausta ja koulutusta sekä psykoterapiaa. Räätälöimme palvelun aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja palvelemme sekä lähityönä että etäyhteyksien avulla.

Koulutusta ryhmille ja yhteisöille

Koulutuksessa ja kouluttajina haluamme lisätä asiantuntemusta ja tietoa sekä herätellä koulutettavien oppimista omasta itsestään työntekijöinä. Haluamme antaa mukaan työvälineitä käytännön työn todellisiin tilanteisiin. Haluamme auttaa koulutettavia saamaan myös kosketusta asiakkaidensa tilanteisiin kokemuksellisen oppimisen ja itsensä tutkimisen kautta.

 

Koulutus rakentuu ilmiön ymmärryksestä, siihen liittyvistä vuorovaikutustekijöistä, työntekijän osallisuudesta työskentelyyn sekä sen ymmärtämisestä, miten hän siihen itse vaikuttaa. Annamme mukaan konkreettisia työvälineitä, jotka voivat olla paitsi oiretasoon ja itseymmärryksen lisääntymiseen liittyviä, myös vuorovaikutuksellisia väliintuloja ja tekniikoita.

Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja yhteisöille

Työnohjauksessa innostavinta on päästä auttamaan ohjattavaa työssään, sovittaa hänen osaamistaan suhteessa hänen tarpeisiinsa ja tukea ammatillista kasvua. Työstä oppimaan oppiminen, psykoterapeuttisten taitojen kehittäminen ja interventioissa kehittyminen on kiinnostavaa. Tätä mallinnamme.

 

Tuemme ymmärrystä suhdetyöskentelystä, siihen liittyvistä ilmiöistä ja kunkin asiakkaan yksilöllistä tarpeista lähtevistä vuorovaikutusodotuksista. Haluamme auttaa ammattilaisia kehittymään omissa vuorovaikutustaidoissaan, jotta he pystyvät avaamaan asiakkailleen uuden tiedon ja oppimisen kanavia ongelmallisissa kokemuksissa. Autamme tulemaan tietoiseksi mielten välisen vuoropuhelun mahdollisuuksista – kuinka koko ajan mielet oppivat toisiltaan ja toisistaan.

 

Tutustu tarkemmin psykoterapian ja työnohjauksen ammattilaisiimme.

Psykoterapiaa asiakkaan lähtökohdista käsin

Räätälöimme psykoterapian yhdessä asiakkaan kanssa ja hänen tarpeidensa mukaan. Pyrimme ymmärtämään sekä oireina ilmeneviä ilmiongelmia että niiden takana olevia psykologisia tekijöitä. Huomioimme sen, kuinka psykologiset tekijät näkyvät asiakkaan suhteessa itseen ja toisiin. Rakennamme aktiivisesti uusia ja toimivia välineitä olla suhteissa ja vuorovaikutuksessa.

 

Työstämme yhdessä asiakkaan kanssa kolmea tasoa: oireita, niiden psykologista rakentumista sekä psykologisten tekijöiden vaikutusta vuorovaikutukseen toisten kanssa. Tuemme vuorovaikutustaitojen rakentumista ja ymmärretyksi tulemista.